Een Nanny die helpt met het huiswerk

In de klas is het vaak druk en veel kinderen vinden het lastig om vragen te stellen wanneer zij iets niet begrijpen. Hierdoor kan er behoefte zijn aan wat extra oefening en individuele ondersteuning bij jullie thuis.

De Nanny helpt met het maken van huiswerk door de kinderen positief te benaderen en zo te stimuleren om zelf tot de juiste antwoorden komen. Zo kunnen zij samen de afgelopen week op school doornemen – wat ging er goed en wat minder. In al de rust kunnen er vragen worden gesteld en toetst de Nanny of het lesmateriaal echt wordt begrepen. De opdracht op een andere manier uitleggen passend bij het niveau van het kind en het gebruik van plaatjes en tekeningen kan helpen ter ondersteuning.

De Nanny kan wekelijks op hetzelfde moment komen of alleen op de momenten dat er behoefte aan is.

Neem contact op met Amsternannies voor de tarieven!