Zodra een persoon betaald werk verricht voor een ander, is er volgens de wet sprake van een arbeidsrelatie. De uitzondering op deze regel is de Regeling Dienstverlening aan Huis. Deze kan worden toegepast wanneer een hulp werkzaamheden doet bij een particulier thuis. Bij deze kun je denken aan diensten als: huishoudelijke hulp, dierenoppas, boodschappenhulp, klushulp en in ons geval kinderoppas.

Om onder de Regeling Dienstverlening aan Huis te vallen, moeten de
werkzaamheden aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De oppas is er maximaal drie dagen per week. Hoeveel uur een oppas per dag werkt, maakt voor de regeling niet uit. Zelfs als de oppas maar één uur werkt, wordt dat gezien als een werkdag.
  • De werkzaamheden vinden plaats in en om het huis. Deze voorwaarde wordt ruim genomen, want ook boodschappen doen of oppassen in het huis van de oppas zelf vallen onder de regeling.
  • Zowel de oppas als het gezin zijn particulier.

Belasting

Het afgesproken bedrag voor de uren die worden gewerkt, is het brutobedrag en hierover is nog geen belasting betaald. De oppas moet aan het eind van het jaar aan de belastingdienst doorgeven hoeveel inkomsten er totaal waren. Hiervoor hoeft de oppas geen uitgebreide administratie bij te houden, maar alleen hoeveel uur er is gewerkt en tegen welk tarief.

Over het verdiende bedrag betaalt de oppas inkomstenbelasting, premie
volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet. Hoeveel de bijdrage precies is, hangt af van het verdiende bedrag en van de persoonlijke financiële situatie van de oppas.

Kijk voor meer informatie over deze Regeling op
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/dienstverlening-aan-huis

Met de Regeling dienstverlening aan huis ben je niet verzekerd voor ziekte,
arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Wil je je wel verzekeren? Dan kan je een vrijwillige verzekering afsluiten bij het UWV.

Kijk voor meer informatie over vrijwillig verzekeren op
https://www.uwv.nl/particulieren/verzekeren/index.aspx