Inhoud
1. Persoonsgegevens die worden verwerkt
2. Waarom Amsternannies gegevens nodig heeft
3. Hoe lang Amsternannies gegevens bewaart
4. Delen met anderen
5. In kaart brengen websitebezoek
6. Google analytics
7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
8. Beveiligen

1. Persoonsgegevens die worden verwerkt
Amsternannies kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Amsternannies, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Amsternannies verstrekt. Amsternannies kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Geslacht
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres
– Namen, leeftijden en geslacht van uw kind(eren)
– De basisschool en/of dagopvang waar uw kinderen heengaan
– Andere bijzonderheden over uw kind(eren)
– Uw IBAN-nummer, indien u een machtigingsformulier verstuurd
– Uw foto op uw profiel
– De opleiding die u volgt
– De WA-verzekering die u heeft
– Uw CV
– Via welk contact u bij ons bent gekomen

2. Waarom Amsternannies gegevens nodig heeft

Amsternannies verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Amsternannies uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit de diensten die Amsternannies aanbiedt; het maken van een juiste match tussen gezin en Nanny.

3. Hoe lang bewaart Amsternannies mijn gegevens

Amsternannies bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zo worden al de bij 1. genoemde persoonsgegevens bewaard, totdat u zich uitschrijft bij Amsternannies.

4. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Amsternannies verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om diensten bij u af te leveren

4. Delen met anderen

Amsternannies verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

5. In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Amsternannies worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Amsternannies gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

6. Google analytics

Amsternannies maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Amsternannies te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Amsternannies heeft hier geen invloed op.
Amsternannies heeft Google geen toestemming gegeven om via Amsternannies verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@amsternannies.nl. Amsternannies zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een week, op uw verzoek reageren.

8. Beveiligen

Amsternannies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Amsternannies maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Amsternannies verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Amsternannies op via info@amsternannies.nl.

https://amsternannies.nl is een website van Amsternannies

Amsternannies is als volgt te bereiken
Adres: Zuiderkerkhof 72, 1011 WB Amsterdam
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 59806338
Telefoon: +31 (0) 614585773
E-mailadres: info@amsternannies.nl