Amsternannies zet sinds kort ook Mannies in! We kregen steeds meer aanvragen van gezinnen, die het ook heel erg leuk zouden vinden om een jongen als oppas te hebben.

Onze eerste Manny Kees past 2 middagen per week op bij een gezin met twee jongens en een meisje. De kinderen vinden de middagen met Kees fantastisch en stoer. En ook de ouders zijn heel tevreden en vinden de afwisseling met veel vrouwelijke opvoeders erg goed voor hun kinderen.

Wij van Amsternannies hebben om deze redenen besloten, meer Mannies te selecteren en deze op aanvraag van ouders in te zetten.

Onderzoek wijst uit dat Mannies vanuit pedagogisch oogpunt, een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen.

Het is belangrijk om veel aandacht te blijven besteden aan de invloed die mannelijke opvoeders kunnen uitoefenen op bepaalde gebieden en de unieke bijdrage die zij leveren aan de ontwikkeling van kinderen! 

Voordelen die ‘nabije interactie’ met mannelijke opvoeders voor kinderen 

  • Het perspectief van waaruit naar het kind wordt gekeken wordt verruimd; beide seksen zouden elkaar kunnen aanvullen. Het rolpatroon dat aangeboden wordt is niet meer uitsluitend of overwegend vrouwelijk, want vrouwelijke opvoeders gedragen zich als vrouwen en bieden dus vooral aan hoe een vrouw zich ‘moet’ gedragen. Het is dus vooral goed voor jongens om een mannelijke opvoeder te hebben voor de sekse rol-identificatie.
  • De Mannies kunnen daarnaast het stereotiepe man-beeld doorbreken door te laten zien dat zij ook kunnen (ver)zorgen.
  • Vrouwelijke opvoeders zijn meer corrigerend, beperkend en controlerend en zullen sneller ingrijpen bij ‘typisch’ jongensgedrag, geven weinig ‘ruimte’ voor uiting daarvan, geven vooral beloning van inzet, ijver en meegaandheid (meisjesnorm; als typering van ‘ideaal’ kind gedrag)
  • Mannelijke opvoeders bieden meer ruimte voor bewegen, zoals stoeien, klimmen, rennen (en zien dit niet als ‘lastig’ gedrag), zij bieden spel en andere activiteiten in ‘competitievorm’ aan (jongens willen graag ‘winnen’: het gaat er om hun aandacht te trekken en vast te houden). Zij zijn dus meer betrokken op fysiek spel: minder controle, meer stimulatie, veel plezier, omgang is actiever en uitdagender, vooral fysiek spannend en onvoorspelbaar spel.
  • De behoefte van kinderen om gestimuleerd, gepusht en aangemoedigd te worden om risico’s te nemen (mannelijke ‘opvoeders’) is net zo groot als de behoefte aan stabiliteit en veiligheid (vrouwelijke ‘opvoeders’).

    Bron: Louis Tavecchio, em. hoogleraar PedagogiekUvA/em. lector . HvA